Zabawy Bolka i Lolka: Niefortunne niańki, odc. 7

Zabawy Bolka i Lolka Polska | 1979 | 10 min. |
W parku Bolek i Lolek ratują z opresji niemowlaka, którego niania pozostawiła bez opieki.
sobota 3 grudnia 10:50 TVP ABC
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>