Chory ocean

Acid Ocean Papua-Nowa Gwinea | 2014 | 60 min. | Reżyseria: Sally Ingleton
Dokument o konsekwencjach zakwaszania wód oceanicznych. Zwiększenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery powoduje, nie tylko wzrost temperatury powierzchni naszej planety, o którym głośno się mówi, ale również zakwaszanie oceanów. Proces ten spowodowany jest przez to, że oceany wchłaniają 1/4 dwutlenku węgla, który powstaje. Wzrost kwasowości wód oceanicznych powoduje zmiany w ekosystemie i zmusza żyjące organizmy do walki o utrzymanie prawidłowego składu chemicznego komórek.
sobota 3 grudnia 15:00 Planete+ HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>