Pełnosprawni

Pełnosprawni | 2016 | 25 min. |
Świat, w którym żyją niepełnosprawni, nie jest światem hermetycznie zamkniętym. Mają swoje problemy, troski i oczywiście chwile radości. W przeciwieństwie do innych o wiele mniej wymagają od świata, a więcej od siebie. Skazani przez los na niepełnosprawność, są niebywale sprawni. Doskonale wykonują wyuczone zawody, są świetnymi sportowcami, wspaniałymi przyjaciółmi. Wiele ich dzieli, gdyż dysfunkcje są różne, ale jeszcze więcej łączy.
sobota 3 grudnia 9:40 TVP 1 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>