Al Murray w drodze do Berlina: Lądowanie w Normandii

Al Murray's Road to Berlin | 30 min. |
Na jednej z plaż w Normandii Al Murray spotyka czterech brytyjskich weteranów z załogi transportera Bren z Pierwszego Pułku Hrabstwa Suffolk.
sobota 3 grudnia 13:00 Discovery Historia
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>