Ślinotok, odc. 12

Ślinotok Polska | 2015 | 30 min. |
Gospodarze prezentują dwa autorskie przepisy, a także przeprowadzają rozmowę z gościem na tematy kulinarne. Program uatrakcyjniają zadania, które ma do wykonania zaproszona osoba.
niedziela 4 grudnia 2:00 Kuchnia+ HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>