Twierdza na koniec świata: Nocny intruz, odc. 6

Doomsday Castle | 60 min. |
Po wizycie tajemniczego, nocnego intruza Brent senior zmusza rodzinę do prac na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa twierdzy.
niedziela 4 grudnia 5:00 Nat Geo People HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>