Artsnight: The Brilliance of Design

Artsnight Wielka Brytania | 50 min. |
This autumn the Design Museum will open its new ?83 million home in London. For this special episode of Artsnight presented by Brenda Emmanus we celebrate ten great designers.
sobota 3 grudnia 18:10 BBC-World
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>