Hipsterzy, odc. 1

Australia | 2014 | 30 min. |
Autorzy dokumentu starają się odpowiedzieć na pytania, dlaczego hipster nigdy nie przyzna się do tego, że nim jest, a także czy moda na bycie hipsterem należy do przeszłości.
sobota 3 grudnia 20:30 CANAL+ DISCOVERY
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>