W oczekiwaniu na deszcz, odc. 3

Countdown to the Rains | 60 min. |
Gdy wreszcie nadchodzi deszcz, z ukrycia wyłaniają się nowo narodzone zwierzęta i przylatują migrujące ptaki. Tymczasem lwy i gepardy muszą się bardziej starać o pożywienie.
sobota 3 grudnia 10:00 BBC Earth HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>