Jeszcze nie umarłam

My Broken Brain | 60 min. |
Młoda kobieta z uszkodzonym mózgiem pokazuje nam, jakie są koszty leczenia takich urazów w Wielkiej Brytanii — i jak społeczeństwo traktuje ją i inne osoby z podobnymi problemami.
sobota 3 grudnia 21:00 BBC Earth HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>