Podziemne miasta: Atomowe podziemia 2, odc. 2

Cities of the Underworld USA | 2008 | 60 min. |
Zaglądamy pod ulice Japonii, by poznać najnowsze technologie, która ratują miasto przed wieloma potencjalnymi klęskami żywiołowymi. Potem cofamy się w czasy II wojny światowej, by zobaczyć podziemne schrony atomowe w Hiroszimie.
sobota 3 grudnia 18:00 H2 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>