Najgroźniejsze morze świata 2, odc. 4

The North Sea: Trawlers, Rigs And Rescue | 55 min. |
Ratownicy RNLI Aberdeen pomagają ciężko chorej kobiecie, a przed operatorami platformy wiertniczej Leiv Eirikkson największe dotychczas wyzwaniu - przecisnąć się pod dwoma mostami wiszącymi. 4/8
sobota 3 grudnia 9:15 BBC Brit HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>