J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze: Ryzyko zawodowe 6, odc. 4

Zespól bada katastrofe zmodyfikowanego F14 i wykrywa liczne nieprawidlowosci. Czy przyczyna wypadku byl blad pilota, czy tez polityka finansowa firmy?
sobota 3 grudnia 8:00 Universal Channel HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>