Dżungla na podwórku: Dzikie kłopoty 2

Yankee Jungle | 60 min. |
Bob i Julie ryzykują, aby uratować samicę daniela, która znalazła się w niebezpieczeństwie. Później Bob i Jake wyruszają do Somerset na aukcję zwierząt.
sobota 3 grudnia 13:00 Animal Planet HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>