Kobiety, które zabijają: Clara Schwartz 9, odc. 3

Snapped: Women Who Kill USA | 2005 | 60 min. |
Kobieta z obsesją fantazjowania i odgrywania ról bierze udział w zabawie, która kończy się morderstwem jej ojca, znanego eksperta biotechnologii.
sobota 3 grudnia 13:00 13 Ulica HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>