Pixies: Live at Maida Vale Studios

Pixies: Live at Maida Vale Studios Wielka Brytania | 2013 | 75 min. |
Koncert zespołu Pixies zarejestrowany w legendarnym studiu Maida Vale.
sobota 3 grudnia 22:25 TVP Kultura
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>