Smerfy: Smerfmisja, odc. 136

De Smurfen USA | 1984 | 20 min. |
W czasie burzy w wiosce zjawia się staruszek Smerf. Jest to Papa Papy Smerfa. Zostaje nazwany przez Smerfy dziadkiem. Wedle jego przepowiedni sympatycznym bohaterom zagraża zagłada. Stanie się tak wtedy, jeśli nie znajdą na krańcu świata wody, ziemi, ognia i wiatru, a także tajemniczej skrzynki, która jest zakopana gdzieś na terenie wioski. Smerfy wyruszają w drogę w czarodziejskim bucie. Za nimi w drugim, skradzionym bucie podąża Gargamel.
piątek 2 grudnia 19:00 TVP ABC
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>