Ekspres miłosierdzia: Alkoholicy, odc. 9

Ekspres miłosierdzia Polska | 2014 | 35 min. |
Papież Jan Paweł II - wielki orędownik Bożego Miłosierdzia - 17 sierpnia 2002 roku w Łagiewnikach powiedział: 'Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. To zadanie powierzam wam drodzy bracia i siostry! Bądźcie świadkami miłosierdzia'. Wziąwszy do serca słowa papieża wielu ludzi, poprzez posługę w wolontariacie, niosąc pomoc potrzebującym, stało się świadkami miłosierdzia. Ten program opowiada właśnie o takich ludziach. Mówią oni o wyjściu z nałogu alkoholu.
piątek 2 grudnia 14:10 TVP 2 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>