Rekiny auto-biznesu: Młody rekin 2

Car Sharks | 30 min. |
Nowy bohater - Frank, wjeżdża na motoryzacyjną scenę chevroletem GMC Jimmy z 1989 roku. Martha ma problem z oplem kadettem z 1969 roku. Po aukcji namierza eksperta.
piątek 2 grudnia 6:50 DTX
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>