Była sobie Ziemia: Klimat: Rozwiązania

Il Etait Une Fois... Notre Terre Francja | 30 min. |
Strażnicy Planety robią bilans zdobytej dotychczas wiedzy i w ramach swojej gazetki organizują konkurs na najlepsze pomysły uratowania planety. Nadchodzi zaskakująco dużo odpowiedzi!
piątek 2 grudnia 14:00 Da Vinci Learning
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>