Moje poprzednie wcielenie: Shelise i Julian, odc. 3

Who Was I? My Past Lives USA | 60 min. |
Shelise odkrywa, że miała mnóstwo bardzo różnych wcieleń, a Julian w regresie emocjonalnym powraca na miejsce krwawej bitwy w XV-wiecznej Francji, co ma mu pomóc przerwać cykl przemocy, którego się boi w swoim obecnym życiu.
sobota 3 grudnia 0:00 CI Polsat
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>