'Święto wiosny'

| 2012 | 35 min. |
Directeur artistique : Gil Roman. Réalisation de Arantxa Aguirre. Enregistré au Théâtre Stadsschouwburg d'Anvers, en Belgique, en 2012.
piątek 2 grudnia 19:15 Mezzo
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>