Schudnę dla ciebie: Daniel

Fat Chance | 60 min. |
Daniel jest samotnym ojcem z bardzo wymagającą pracą. Przez całe życie walczy z nadwagą. Teraz postanowił, że w ciągu 90 dni pozbędzie się 38 kilogramów.
piątek 2 grudnia 11:00 TLC HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>