Robin Hood - Draka w Sherwood: Pięć kukiełek

Robin Hood: Mischief in Sherwood Niemcy | 50 min. |
Ryszard Lwie Serce wyruszył na wojnę, pozostawiając władzę w rękach rozpieszczonego księcia Jana. Sherwood jest w niebezpieczeństwie, ale Robin Hood jest gotowy, by biec na ratunek. 10-letniemu, pełnemu energii i odznaczającemu się niezwykłą odwagą Robinowi towarzyszy jego wierna drużyna: Lady Marion, która zna wszystkie zakamarki zamku, uroczy Mały John, naburmuszony Tuck i śmieszna kuzynka Robina - Scarlett.
piątek 2 grudnia 22:25 Boomerang
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>