Mothers and Daughters

Mothers&Daughters Kanada | 2008 | 90 min. | Obsada: Babs Chula, Gabrielle Rose, Tantoo Cardinal, Camille Sullivan, Tiffany Lyndall-Knight, Tinsel KoreyReżyseria: Carl Bessai
komedia
piątek 2 grudnia 22:00 Sundance TV
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>