Potrafię gotować 2, odc. 13

I Can Cook | 2010 | 15 min. |
Katy i jej pomocnicy przygotowuja proste dania, zas mali widzowie poznaja magie gotowania. 13/26
piątek 2 grudnia 17:35 BBC CBeebies
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>