Mania chomikowania: Susan i Michael 7, odc. 7

Hoarders USA | 60 min. |
Susan handluje samochodami i elektroniką, ale głównie kupuje. Ostatnio ktoś włamał się do domu i ją obrabował. Michael, którego ojciec był esesmanem i wychowywał go brutalnymi metodami, odreagowuje to chorobliwym zbieractwem.
piątek 2 grudnia 17:00 Lifetime
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>