Mania chomikowania: Joni i Millie 7, odc. 5

Hoarders USA | 60 min. |
Chomikowanie Joni wpędziło jej dwóch synów w narkomanię, a opieka społeczna musiała jej odebrać wnuczkę. Millie już kilka razy zgodziła się na wielkie sprzątanie - po którym znów wracała do chorobliwego zbierania.
piątek 2 grudnia 15:00 Lifetime
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>