Wyprawa na Marsa

The Biggest Exploration on Mars USA | 2004 | 50 min. | Reżyseria: Kazuhiro Kitano
Gdy najnowsze obserwacje dokonane przez łaziki, należące do NASA Mars Exploration Rover oraz ESA Mars Express, potwierdziły obecność wody na Marsie, naukowcy zaczęli brać pod uwagę tezę, że Mars jest planetą, na której można by odnaleźć znaki życia. Po tym bezprecedensowym odkryciu pięć znajdujących się na Marsie sond przeszukuje jego atmosferę i powierzchnię w celu odnalezienia wody w stanie ciekłym oraz niezbitych dowodów na to, że w przeszłości istniało na tej planecie życie.
piątek 2 grudnia 21:00 FilmBox Family
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>