Starożytni kosmici: Obcy i świątynie złota 3, odc. 4

Czy złoto mogło umożliwiać kontakt między ludźmi a obcymi? Pewien kościół w południowej Francji jakoby kryje klucz do alchemii czy jest to również brama do innego świata?
piątek 2 grudnia 23:00 H2 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>