Tajna armia Europy: Ruch oporu w tarapatach, odc. 5

WWII: Europe's Secret Army | 60 min. |
Na przełomie lat 1943/1944 Niemcy nasilili represje wobec ruchu oporu, uważanego teraz za poważne zagrożenie. Zmasowana infiltracja policyjna skutkuje systematycznymi egzekucjami i masowym wywożeniem więźniów politycznych do obozów.
piątek 2 grudnia 20:00 H2 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>