Tajna armia Europy: Ruch oporu radykalizuje się, odc. 4

WWII: Europe's Secret Army | 60 min. |
Kiedy realna stała się klęska III Rzeszy, ruch oporu skupił się na walce o wyzwolenie, a wywózki na roboty przymusowe sprawiły, że w jego szeregi zaczęło trafiać coraz więcej osób, które dotąd się wahały.
piątek 2 grudnia 15:00 H2 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>