Drwale: Niech to diabli! 7, odc. 16

Ax Men USA | 2014 | 60 min. | Obsada: Thom Beers, Levi Brown, Jay Browning, Jesse Browning, Mike Pihl, Stacey Robertson
Shelby i jego nowy pomocnik robią doskonały interes na największych w tym sezonie balach drewna. Ekipa Dreadknot z powrotem jednoczy siły. Atmosfera robi się gorąca, kiedy Rygaard i Oakes muszą dzielić się tą samą działką.
piątek 2 grudnia 10:00 History HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>