Człowiek - cel 1, odc. 1

Human Target USA | 2010 | 60 min. | Obsada: Mark Valley, Chi McBride, Jackie Earle Haley, Tricia Helfer, Mark Moses, David MeunierReżyseria: Simon West
serial sensacyjny
piątek 2 grudnia 12:10 AXN Black
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>