Najdziksza Ameryka Łacińska: Wenezuela

Wildest Latin America | 60 min. |
Deltę Orinoko porastają lasy namorzynowe, które są domem dla wielu różnorodnych gatunków zwierząt m.in.: ibisów, czworooków, krabów skrzypków oraz pum.
piątek 2 grudnia 9:00 Animal Planet HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>