Florka

Florka | 11 min. |
Wszyscy ciągle się śpieszą - Florka nie może tego pojąć. Ciągle mówią, że brak im czasu - mała postanawia więc znaleźć go nieco dla rodziców.
piątek 2 grudnia 6:10 JimJam
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>