38. Międzynarodowy Festiwal Cyrkowy w Monte Carlo 2014

38. International Circus Festival of Monte Carlo 2014 Monaco | 2014 | 60 min. |
W połowie lat 70. XX w., gdy sztuka cyrkowa przeżywała kryzys, książę Rainier zorganizował festiwal, który przywrócił tej dziedzinie dawną świetność.
piątek 2 grudnia 11:05 TVP Rozrywka
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>