Wstęp wolny z kulturą

| 2016 | 25 min. |
'Wstęp wolny z kulturą' to kalejdoskop wydarzeń artystycznych z całej Polski. To, co nowatorskie, powstaje często poza granicami Warszawy, m.in. we Wrocławiu (ESK 2016), Krakowie (nowe zagłębie festiwalowe), Łodzi (mieście przemysłów kreatywnych) czy Bydgoszczy (z jednym z najlepszych teatrów w kraju). Co filmowcy, pisarze, artyści mówią o świecie? Jak kultura spotyka się z wydarzeniami z pierwszych stron gazet. Jak wpływa na rzeczywistość i zmienia świat?
piątek 2 grudnia 15:35 TVP 3
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>