Ciężarówką po antypodach 3, odc. 1

Outback Truckers Australia | 60 min. |
W Townsville kierowca ciężarówki Peter przygotowuje się do długiej trasy. Musi przetransportować mieszany ładunek do odległego Darwin przez busz, tereny uprawne i pustynię.
sobota 3 grudnia 0:00 Discovery Channel HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>