Nagi instynkt przetrwania: Strach przed nieznanym 2

Naked and Afraid USA | 2015 | 60 min. | Obsada: Trent Nielsen, Annie Foley, Michael Brown, Ari Cheren
Para obcych sobie ludzi zostaje pozostawiona, zupełnie nago, w jednym z najbardziej nieprzyjaznych człowiekowi zakątków świata.
piątek 2 grudnia 12:00 Discovery Channel HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>