Wymiana anteny

Najlepszą anteną do odbioru kanałów w jakości HD w Polsce jest antena o średnicy min. 80 cm. Jeżeli chcesz skorzystać z oferty nc+ i posiadasz taką antenę, nie ma powodów do jej wymiany.

Platforma nc+ nadaje sygnał z tego samego satelity, co CYFRA+ i platforma n. W związku z tym nie zachodzi potrzeba przestawiania anteny, mogą być konieczne jedynie niewielkie korekty jej ustawień.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>