Podłączyłem BOX+ do telewizora, jednak nie ma fonii?

Dotyczy dekoderów:
- BOX+HD
- BOX+ 
- PVR BOX+ 
- turboBOX+
- mediaBOX+

  • Ustaw siłę dźwięku w dekoderze i telewizorze w połowie ich skali
  • Jeżeli dźwięk w dalszym ciągu nie działa to wypnij i wepnij ponownie kable łączące dekoder z telewizorem
  • Sprawdź czy w Menu głównym, w ekranie TELEWIZOR nie ustawiono opcji Dolby Digital na TAK, przy podłączeniu nbox do urządzenia nieobsługującego standardu.
  • Opcje Dolby Digital wybierz na TAK tylko wówczas, gdy masz podłączony dekoder do kina domowego za pomocą kabla SPDiF. W każdym innym przypadku ta opcja powinna być wybrana na NIE.

  • ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

    TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>