Podłączyłem BOX+ do telewizora, jednak na ekranie nic nie widać. Co powinienem zrobić?

Dotyczy dekoderów:
- BOX+HD
- BOX+ 
- PVR BOX+ 
- turboBOX+
- mediaBOX+

Sprawdź czy kabel łączący dekoder z telewizorem jest dobrze podpięty. Sprawdź przyciskiem RES na przednim panelu dekodera, czy wybrana jest odpowiednia rozdzielczość. Jeżeli nie, ustaw prawidłową rozdzielczość przyciskiem RES, który jest na przednim panelu dekodera wg. poniższego schematu.

Kabel: HDMI, YPbPr (Component)

Rozdzielczość: 1080i / 720p

Opis: Tryby wykorzystujące w pełni możliwości telewizji wysokiej rozdzielczości. Najlepszą jakość obrazu można uzyskać w trybie 1080i. UWAGA: w tych trybach złącze SCART jest wyłączone – sygnał jest przesyłany przez HDMI i YPbPr.

Kabel: HDMI, YPbPr (Component)

Rozdzielczość: 576p / 576i

Opis: Obraz nieznacznie różniący się od trybów SD1-3. UWAGA: w tych trybach złącze SCART jest wyłączone – sygnał jest przesyłany przez HDMI i YPbPr.

Kabel: SCART (EURO)

Rozdzielczość: SD1 – Video, (Composite), SD2 – RGB, SD3 – S-Video

Opis: Obraz widoczny wyłącznie, jeśli telewizor podłączony jest przez złącze SCART – zalecane dla starszych telewizorów. Tryby różnią się sposobem przesyłania obrazu. UWAGA: HDMI i YPbPr są całkowicie wyłączone, a obraz dostępny jest jedynie w standardzie SD.


Sprawdź czy w telewizorze wybrane jest odpowiednie źródło AV. Jeżeli nie, ustaw je na prawidłowe.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>