Obsługa dekoderów

Wybierz model swojego dekodera nc+:

- mediaBOX+
- turboBOX+
- PVR BOX+
- BOX+
- PVR BOX+ HD 500 GB PACE
- PVR BOX+ HD 250 GB Philips
- BOX+ HD
- BOX+ Sagemcom HD
- BOX+ HD Philips

    Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z Telefonicznym Centrum Abonenta nc+. 

    Numery telefonów znajdują się w stopce strony.


    ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

    TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>