DVB-T naziemna telewizja cyfrowa

Jest wprowadzana w całej Europie, sukcesywnie zastępując telewizję analogową. Wieloletni okres testów i przygotowań do wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce dobiegł końca 23 lipca 2013 roku, tj. w momencie wyłączenia ostatniego  nadajnika telewizji analogowej.

Poza zwiększeniem ilości programów DVB-T oferuje lepszą jakość obrazu i dźwięku, a także umożliwia dodanie dodatkowych funkcjonalności, takich jak: dźwięk przestrzenny, szczegółowy przewodnik po programach (EPG), usługi interaktywne oraz płatne serwisy.

Jak uruchomić cyfrową telewizję naziemną DVB-T>


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>