Płatność w moje nc+ 7 dni w tygodniu przez 24h

Abonament możesz opłacić Kartą lub eprzelewem:

- przez internet 
wejdź na stronę moje nc+

- kartą przez telefon
zadzwoń do Centrum Telefonicznego Abonenta pod numer:
801 066 066 lub 22 310 45 45 w godzinach 7.00-22.00.

Płatności internetowe obsługuje: www.ecard.pl

*Płatność kartą jest możliwa tylko przez moje nc+ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>