Płatność na podstawie rachunku w wersji papierowej, e-rachunku, TV Rachunku

Za abonament możesz zapłacić na podstawie rachunku:

Z łatwością znajdziesz w nim wszystkie szczegóły dotyczące Twojego abonamentu. Na pierwszej stronie znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące Twoich rachunków, a na drugiej szczegóły rozliczenia. Uwaga! W formularzu kwoty dodatnie oznaczają zadłużenie, a kwoty ujemne oznaczają Twoje wpłaty lub wartość nadpłaty. Przy pomocy formularza możesz opłacić abonament w banku, na poczcie lub w placówce handlowej z logo Moje Rachunki. Termin wpłaty znajdziesz na formularzu.

moje rachunki

Więcej informacji na:
www.billbird.pl

Na formularzu znajdziesz Twój indywidualny numer konta abonenckiego, możesz go użyć w przypadku opłacania abonamentu przelewem.

Termin płatności opłaty za dany miesiąc upływa 18 dnia każdego miesiąca (do tego dnia wpłata powinna się znaleźć na rachunku nc+).


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>