test zakonczony pozytywnie

Twoja instalacja jest w dobrym stanie. Pamiętaj, aby przynajmniej raz do roku sprawdzać wszystkie elementy.

Przejdź do sprawdzania siły i jakości sygnału lub przejdź do strony głównej.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>