stan przewodów

Sprawdź stan przewodów łączących poszczególne elementy instalacji. Wybierz, klikając na właściwy obrazek poniżej:

 

8
zabrudzone, zardzewiałe
końcówki przewodów
10
zabezpieczane metodami
domowymi kable i końcówki
9
obluzowane przewody


brak widocznych
uszkodzeń konwertera

 

Czy Twój problem z instalacją został rozwiązany?


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>