stan anteny

Sprawdź, w jakim stanie jest Twoja antena. Wybierz, klikając na właściwy obrazek poniżej:

 

antena zasłonięta drzewami, krzakami
antena zasłonięta
drzewami, krzakami
antena uszkodzona
antena uszkodzona
(pęknięta, pogięta, zardzewiała)

brak widocznych
uszkodzeń anteny

 

Jeśli nie zauważyłeś widocznych zmian na swojej antenie, przejdź dalej (kliknij niebieski przycisk poniżej).


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>